“Hac Rabbimize olan bir yolculuktur.”

IGMG Hac Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy ile hacca ve 50. yılını kutladığımız hac organizemize dair konuştuk.

Söyleşi: İlknur Küçük

Sayın Köksoy öncelikle böylesine kut­sal bir çalışmada 50. yıla ulaşılmasından dolayı şahsınızda tüm emeği geçenleri tebrik ederiz. Yıllarca bu alanda bulun­muş biri olarak size göre hac nedir?

Elhamdülillah, evet belirttiğiniz gibi bu yıl bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ben de tüm arkadaşlarım adına hem size hem de bizlere güvenerek bizi tercih eden tüm hacılarımıza ve umrecilerimize teşekkür ediyorum.

Hac nedir sorusuna gelince; hac ibade­ti insanoğlu için dünya ve ahiretini kur­tarabilecek en önemli ibadettir. Bunu altı madde ile özetleyelim. 1.’si, insanın içine yolculuktur hac! 2.’si Hac, insanın ahirete yolculuğudur! İhram kefen, Arafat, mah­şer gibi ahiretin provasını ve ebedî hayatı düşündürür. Hesabı hatırlatır. Yeniden ya­radılışın sırrını düşündürür. 3.’sü hacda in­sanın yolculuğu tarihedir. Hazreti Âdem’le başlayan İbrâhim ile devam eden, Hazreti Peygambere kadar uzanan bir tarih yürü­yüşüdür hac. Arafat Âdem aleyhisselam ile Havva annemizin, Peygamber Efendi­miz’in Veda Hutbesi ile ashabıyla buluş­tuğu, Hazreti İbrâhim’in, İsmâil’e yeniden kavuştuğu yerdir. 4. olarak; hac, kardeş­liğimize yolculuktur. Dünyanın hiç bir medeniyetinde bu kadar renk ve ırkı aynı gayede birleştiren başka bir organizasyon yoktur. 5. Hac Kâbe’ye yolculuktur. Kıble­miz, duamızı gönderdiğimiz yer. Hazreti İbrâhim’in Harran’ı terk edip Mekke’ye geldiğinde “Rabbim ben insanları davet edeyim çağrıma uy­sunlar.” diye dua et­tiği ve Allah’ın du­asına icabet ettiği yer. Bizim için hac bir yönüyle Kâbe’ye yolculuktur. Al­tıncı yolculuk ise Kâbe’nin de Rabbi olan Allah’a yolcu­luktur. Doğmamış, doğrulmamış, ezeli ve ebedi olan Rab­bimize yolculuktur hac. Kabul olma­sı hâlinde karşılığı cennet olan ibadeti çok önemlidir.

Kutsal topraklarda sunulan hizmet­lerde 50 yıllık serüveni kısaca özetleme­nizi istesek neler söylersiniz? İlk hac hiz­metleri nasıldı, zamanla nasıl gelişti?

Hac hizmetlerimiz 1969 yılında ih­lasla, samimiyetle 9 kişiyle başladı. Bu çalışmalar her sene artarak bu tarihe kadar geldi. On binlerce insana hem hac, hem umre, hem kültürel geziler o zamandan bu zamana bereketlendi. Hac organizasyonumuz birçok hac koordi­natörü, birçok hac müdürünün katkı­larıyla günümüze kadar geldi. Allah’a hamdolsun şimdi de marka olmuş bir organizasyon hâlinde bu çalışmaları ya­pıyoruz.

“Millî Görüş ile hac bir başkadır.” ifadesi bir slogan­dan çok daha faz­lasını içeriyor. Bu çerçeveden bakacak olursak bizi farklı kılan nedir? Başka bir deyişle kutsal yolculukta insanla­rı neden Millî Gö­rüş’ü tercih ediyor?

Birçok hac organi­zasyonu yapılıyor ancak bizim özel­likle marka hâline gelmemizin en bü­yük etkeni fedakâr insanların, başta ka­file grup başkanlarının ciddi gayretleri, ihlası, samimiyeti. Bu işe gönül vermiş fedakâr insanların, özellikle son yıllarda genç umrecilerin, genç idarecilerin, Ka­dınlar Teşkilatı’nın, Kadınlar Gençlik Teş­kilatı’nın katkılarıyla ve özellikle de son birkaç yıldan beri çocuk Kulübü hizmet­leri ve görme engelliler umre projelerinin katkılarıyla kalite ve marka hâline geldik. Samimiyetle işin maneviyatına ağırlık ver­melerinden dolayı da hocalarımızı, irşad ekiplerimizi takdir ve tebrik ediyoruz.

Bu yıl hacca gidecek hacı adaylarına 50. yıl anısına ne gibi hizmetler sunacak­sınız?

Bu sene 50. yılımızı inşallah gerçekleş­tirmiş olacağız. 50. yılın hatırasına bu yıl da birçok çalışmamıza yenilik katarak (hac malzemeleri, app çalışmaları, hac belgese­li, hac özel dergisi) inşallah hacılarımıza en iyi ve kusuruz şekilde hac ibadetlerini yerine getirmelerini sağlama açısından gayret edeceğiz. Cenâb-ı Allah inşallah mahcup etmez ve daha nice 50 yıllar bu güzel hizmetler teşkilatımız aracılığıyla yapılır.

İleriki yıllarda bu alana ne gibi hiz­metleri eklemeyi düşünüyorsunuz?

İnşallah 2020 yılı itibariyle farklı bir viz­yonla hacılarımıza, umrecilerimize hizmet etmeyi planlıyoruz. Tabii ki görme engel­liler ve çocuk kulübü hizmetleri, gençlere, emeklilere özel programlar gibi birçok pro­jelerimiz var. Ayrıca hac umredeki açıkları da organizasyon olarak kapatmaya gayret ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda engel­li kardeşlerimize de bu organizasyonlarla katkı sağlamaya çalışacağız. Özellikle yeni projelerle Avrupa’da yaşayan kardeşlerimi­ze kısa dönem umreler sunmaya başladık. Zaten son yıllarda yaptığımız kısa dönem haclara da çok ciddi rağbet olduğu için buna ağırlık veriyoruz. Ayrıca geçen sene başlattığımız yedi dilde hac organizasyonu­nu umreye de yansıtmaya gayret ediyoruz. İleriki yıllarda özellikle de kültür gezilerin­de Bosna, Endülüs, Kudüs, Türkiye’miz ve daha farklı ülkelere de seyahatleri çoğalt­mayı düşünüyoruz inşallah.