UMRECİLERİMİZ MEDİNE İRŞAD GECELERİNDE BULUŞTULAR

Medine ”İrşad geceleri Programı” Medine civarında bulunan hurma bahçesinde, Türkiye’den değerli hatip Ömer Döngeloğlu hocamızın katılımı ile gerçekleşti.

IGMG Hac-Umre Başkanlığı Nisan Umresinde başta Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olmak üzere Türkiye’den de  Hennes Tour organizesi ile Umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan umrecilerimize  maneviyat dolu unutulmaz bir çok program sunmaktadır.

Bunların başında  Mekke ve Medine semalarında yankı bulan ”İrşad Geceleri” Programlarıdır.  Medine İrşad geceleri Programı Medine civarında bulunan hurma bahçesinde Türkiye’den değerli hatip Ömer Döngeloğlu hocamızın katılımı ile gerçekleşti. Programda Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy ‘da selamlama konuşması ile katılımcılara seslendi.